Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Dokumenty (Statut, Regulamin, Strategia)

Działania Ośrodka są zbieżne z lokalną polityką społeczną i zgodne z realizacją celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Podstawowym aktem prawnym na podstawie którego funkcjonuje Ośrodek jest ustawa o pomocy społecznej.

Nasza misja:

Profesjonalna i skuteczna pomoc mieszkańcom Dzierżoniowa w atmosferze życzliwości, empatii i szacunku dla ludzkiej godności.

Nasza wizja:

Przyjazny, nowoczesny ośrodek, tworzący spójny system pomocy socjalnej na rzecz wzrostu jakości życia mieszkańców Dzierżoniowa.

Pliki do pobrania:

Statut OPS (PDF: 193 KB)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Kodeks etyki pracownika socjalnego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2021 – 2030 (PDF – 785 MB)