Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczyna „Akcję zima”

Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 01.10.2021 przy współpracy z Policją i Strażą Miejską rozpoczyna cykliczną „Akcję zima”. Wizytowane będą miejsca, gdzie przebywają osoby bezdomne.

W trosce o ich bezpieczeństwo, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się do Państwa z prośbą o czujność i wrażliwość na sytuację osób nieposiadających schronienia, samotnych i niezaradnych życiowo.

Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej może spowodować wychłodzenie organizmu prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie zagrożenie narażone są także osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania.

Prosimy o zgłaszanie wszystkich przypadków, w których zdaniem Państwa istnieje zagrożenie dla życia bądź zdrowia tych osób. Zapewniamy, że każdy sygnał zostanie wnikliwie rozeznany.

Pamiętajmy o tym, że każda reakcja i informacja przekazana natychmiast może pozwolić na udzielenie pomocy człowiekowi w potrzebie, a nawet uratować czyjeś życie.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Zgłoszenia prosimy kierować:

  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie tel. 74/632-11-29
  • Straż Miejska tel. 74/645-08-88
  • Policja Tel. 997
  • Telefon alarmowy 112