Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Ochrona danych ADO / IOD

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w OPS przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania i poprawienia.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest:
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul.Szkolna 24, 58-200 Dzierżoniów
 2. Inspektorem Ochrony Danych w OPS Dzierżoniów jest:
  Aneta Sadkowska
  e-mail: eta2@onet.eu
  tel. 74 660-46-76
 3. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe realizując zadania publiczne określone przepisami prawa z zakresu pomocy społecznej i nie będą one udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa regulujących okresy niezbędne dla przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadań z obszaru pomocy społecznej.
 5. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w OPS przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania i poprawienia.
 6. Podawanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczeń z pomocy społecznej lub wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa udzielenia świadczeń z pomocy społecznej. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w OPS Dzierżoniów, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).