Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Wnioski (wraz z klauzulą RODO) na jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia i piec kaflowy na paliwo stałe zasilanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, oraz kocioł olejowy przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, jak również za pośrednictwem platformy e-puap, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione profilem zaufanym wnioskodawcy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r.

Wprowadzony dodatek wynosi odpowiednio:
a) 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,

b) 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,

c) 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, Uwaga! Za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

d) 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 

Jak podpisać podpisem zaufanym dokument zapisany na dysku?

Wiele dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną do urzędów musisz przygotować na swoim komputerze, korzystając z wzoru określonego przez urząd lub – w przypadku pisma ogólnego – w dowolnym układzie. Jeżeli masz profil zaufany, możesz go wykorzystać do podpisania takiego dokumentu elektronicznego podpisem zaufanym. Możesz też sprawdzić czy dokument elektroniczny jest już podpisany lub kto go podpisał. Jeśli twój dokument (zapisany na dysku, np. w formacie.txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .doc, .xls, .ppt, .docx, .csv czy .jpg) jest gotowy do wysłania:

  • wejdź na stronę usługi podpisywania podpisem zaufanym
  • kliknij „Wybierz dokument z dysku” albo przeciągnij plik myszką
  • kliknij „Podpisz”
  • Zaloguj się do swojego konta na profilu zaufanym
  • Wybierz przycisk „Podpisz podpisem zaufanym”
  • SMS-em dostaniesz kod, którym potwierdzisz podpisanie pisma
  • system automatycznie wygeneruje plik .xml, w którym zawarty będzie twój podpis
  • kliknij „Pobierz”, aby zapisać dokument w swoim komputerze.

Przy składaniu wniosku elektronicznie należy wybrać opcję „Pismo ogólne”.

 

Wniosek zgodny z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. (Dz. U. poz. 1974) oraz klauzula RODO:

WZÓR WNIOSKU INNE ŹRÓDŁO (PDF 1,2 MB)

Klauzula RODO (PDF 61 KB)