Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Dodatek elektryczny

Wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego można składać do dnia 01.02.2023 roku

Wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna (wraz z klauzulą RODO) przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, jak również za pośrednictwem platformy e-puap, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione profilem zaufanym wnioskodawcy. Wnioski można również przesłać pocztą tradycyjną na adres tut. OPS: ul. Szkolna 24, 58-200 Dzierżoniów.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r.  przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

 

Wzór wniosku można pobrać pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny

lub poniżej:

Dodatek elektryczny – wniosek

Klauzula dodatek elektryczny-rodo