Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Wnioski do pobrania

Przyjazny, nowoczesny ośrodek, tworzący spójny system pomocy socjalnej na rzecz wzrostu jakości życia mieszkańców Dzierżoniowa.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością:

karta zgłoszenia do Programu AOON

 

Bon żłobkowy:

bon żłobkowy wniosek

 

Dodatek elektryczny:

Dodatek elektryczny – wniosek

Klauzula dodatek elektryczny-rodo

 

Zaświadczenie umożliwiające zakup węgla po preferencyjnych cenach:

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia

 

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła:

WZÓR WNIOSKU INNE ŹRÓDŁO (PDF 1,2 MB)

Klauzula RODO (PDF 61 KB)

 

Dodatek węglowy:

WNIOSEK WĘGLOWY PDF

Klauzula dodatek węglowy PDF

wzór wypełnionego wniosku na dodatek weglowy

 

Program „Czyste Powietrze”

żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

 

Dodatek osłonowy:

WNIOSEK DODATEK OSŁONOWY

Klauzula dodatek osłonowy-rodo

 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny:

Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – przejdź na stronę mpips.gov.pl

 

Dodatki mieszkaniowe:

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

informacja od zarządcy

zaświadczenie o dochodach

 

Stypendium szkolne:

wniosek na stypendium szkolne 2022-2023 (PDF 152 KB)

zaświadczenie o dochodach (PDF 35 KB)

oświadczenie z art. 233 KK za fałszywe zeznania (PDF 63 KB)

 

Usługi opiekuńcze:

aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (PDF 90 KB)

aktualne zaświadczenie lekarza psychiatry o stanie zdrowia (PDF 90 KB)

zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi (PDF 90 KB)

Dom Pomocy Społecznej:

aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (PDF 150KB)

zaświadczenie lekarza psychiatry (PDF 44 KB)

zaświadczenie psychologa (PDF 46 KB)