Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej

Działanie zespołów interdyscyplinarnych reguluje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku. Zadaniem Zespołu jest podejmowanie działań mających na celu ochronę osób doznających przemocy w rodzinie, w tym realizacją procedury Niebieskiej Karty.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wymienionych podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do pobrania:

Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom doznającym przemocy w rodzinie (PDF – 525 KB)

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (PDF – 800 KB)

PAMIĘTAJ:

MASZ PRAWO DO SZACUNKU I GODNEGO TRAKTOWANIA

MASZ PRAWO DO WŁASNEGO ZDANIA

MASZ PRAWO DO NIETYKALNOŚCI CIELESNEJ

MASZ PRAWO POPEŁNIAĆ BŁĘDY

MASZ PRAWO SZUKAĆ POMOCY, GDY TWOJE PRAWA SĄ ŁAMANE

Sprawy organizacyjno – techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzi:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Szkolna 24.