Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Sprawozdania i raporty

Przyjazny, nowoczesny ośrodek, tworzący spójny system pomocy socjalnej na rzecz wzrostu jakości życia mieszkańców Dzierżoniowa...

Sprawozdania finansowe:

Za rok 2019

Bilans jednostki (PDF – 53 KB)

Informacja dodatkowa (PDF 143 KB)

Rachunek zysków i strat jednostki (PDF – 50 KB)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (PDF – 47 KB)

Za rok 2018

Sprawozdanie finansowe za 2018r. (PDF – 1,38 MB)

Informacja dodatkowa (PDF – 3,23 MB)

 

Sprawozdania roczne z działalności OPS

Sprawozdanie z działalności OPS za 2020r. (odt. 266 KB)

Sprawozdanie z działalności OPS za 2019r. (PDF – 1050 MB)

Sprawozdanie z działalności OPS za 2018r. (PDF – 1,70 MB)

Sprawozdanie z działalności OPS za 2017r. (PDF – 2,69 MB)

Sprawozdanie z działalności OPS za 2016r. (PDF- 2,69 MB)

Sprawozdanie z działalności OPS za 2015r. (PDF – 2,75 MB)

Sprawozdanie z działalności OPS za 2014r. (PDF – 1,94 MB)

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok (załącznik nr 2) (PDF – 520 KB)

Sprawozdanie z działalności OPS za 2013r. (PDF – 1,86 MB)

Sprawozdanie z działalności OPS za 2012r. (PDF – 1,95 MB)

 

Raporty z badania satysfakcji klientów OPS

Raport z badania ankietowego – czerwiec 2017r. (PDF – 172 KB)

Badanie ankietowe przeprowadzone na stronie internetowej OPS – kwiecień 2015r. (PDF – 168 KB)

Raport z badania satysfakcji klientów OPS za rok 2014 (PDF – 344 KB)

Raport z badania satysfakcji klientów OPS za rok 2013 (PDF – 1,18 MB)