OPS Dzierżoniów

W ramach realizacji programu "Aktywne wsparcie" rozpoczęły się zajęcia w ramach Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla Kobiet z Doświadczeniem Przemocy i Współuzależnionych, prowadzonej ...
Z dniem 06 lipca 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w ramach realizacji programu "Aktywne wsparcie" uruchamia –  Lokalny Telefon Zaufania.  Nr telefonu: 883-993-525  ...
UWAGA!Przypominamy, że wszystkie wnioski składa się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (adres zameldowania nie jest brany pod uwagę). Składając wniosek o 300+ drogą...
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w związku z Programem „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020” realizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowanym ze...
Przypominamy, że okres przyznania świadczenia wychowawczego (500+) jest wydłużony i trwa do 31.05.2021 r. Oznacza to, że brak jest zasadności składania w roku 2020 wniosku o 500+ celem...
22 czerwca 2020

Nowy okres zasiłkowy

Wnioski o dobry start (300+) i ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na nowy okres zasiłkowy 2020/...
22 kwietnia 2020

Usługi asystenckie w powiecie dzierżoniowskim

Fundacja Manufaktura Inicjatyw rozpoczyna realizację Projektu: „Usługi asystenckie w powiecie dzierżoniowskim i...
21 kwietnia 2020

Twój parasol – aplikacja mobilna dotycząca przemocy w rodzinie

Aplikacja przypomina te pogodowe. Na stronie startowej pomarańczowo-żółty parasol. Po uderzeniu w ekran, aplikacja...
17 kwietnia 2020

Ważne telefony antydepresyjne

https://forumprzeciwdepresji.pl
17 kwietnia 2020

Psychologiczne wsparcie dla mieszkańców Dzierżoniowa

Mieszkańcy Dzierżoniowa, szczególnie osoby przebywające w kwarantannie, mogą skorzystać ze wsparcia zawodowych...
17 kwietnia 2020

Pomoc dla osób niepełnosprawnych w dobie koronawirusa

Osoby niepełnosprawne, które na skutek epidemii nie mogą korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej,...