Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Rehabilitacja w warunkach domowych

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie podpisał porozumienie o współpracy Z PPHU Arkada z siedzibą w Jaworze ws świadczeń fizjoterapeutycznych w warunkach domowych na rzecz mieszkańców Dzierżoniowa i klientów OPS.

Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć na zabiegi w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji, zwłaszcza pacjentom z:

  1. ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego
  2. ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia)
  3. uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia
  4. chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów)
  5. chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji
  6. urazami kończyn dolnych przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu,
  7. osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym.

Niezbędne jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub decyzji orzecznika ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji, oraz skierowanie na rehabilitację w warunkach domowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać: Centrum Fizjoterapii ARKADA pod nr tel 669-669-065 oraz poprzez pocztę elektroniczną arkada.pzg@gmail.com

Ośrodek Pomocy Społecznej nie przyjmuje skierowań.

 

zobacz plakat: ARKADA plakat A3

wniosek: wzór skierowania 1310 2146