Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Inicjatywy

W tym dziale przedstawiamy inicjatywy i działania podejmowane przez pracowników OPS na rzecz mieszkańców Dzierżoniowa.

Projekty socjalne:

OPS Dzieciom (PDF 107 KB)

Fałszywy wnuczek (PDF 85,8 KB)

W ramach tzw. dobrych praktyk stosowanych na rzecz rodzin w celu odzyskania możliwości prawidłowego funkcjonowania Dział Pomocy Środowiskowej prowadzi pracę socjalną w następujących formach:

  1. Monitoring rodzin – jedną z form pracy socjalnej jest prowadzony od 2007 r. monitoring rodzin dotkniętych przemocą lub nią zagrożonych. Rodziny wymagające szczególnego nadzoru są odwiedzane przez pracowników socjalnych wraz z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. Wizyty odbywają się systematycznie raz w miesiącu w godzinach popołudniowych.
  2. Imprezy okolicznościowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – wszystkie działania pracowników OPS skierowane do dzieci mają na celu ukierunkowanie najmłodszych na aktywność w życiu społecznym i kulturalnym. Imprezy organizowane przez nasz Ośrodek są także dla dzieci szansą na spędzenie wolnego czasu w sposób efektywny i ciekawy, z możliwością wykorzystania swoich zasobów i talentów. Imprezy odbywają się zarówno w siedzibie OPS, a także w plenerze. W ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci odbywają się w różnych formach m.in. warsztaty świąteczne i plastyczno-muzyczne, Mikołajki, wycieczki przyrodnicze.
  3. Konferencje tematyczne – dział Pomocy Środowiskowej w oparciu o analizę najczęściej zgłaszanych problemów społecznych (ekonomicznych, psychicznych, opiekuńczo-wychowawczych) organizuje także konferencje tematyczne. Są one adresowane do klientów naszego Ośrodka, ale także dla osób dotkniętych określonym problemem, a niekorzystających z pomocy OPS. Konferencje prowadzone są przez doświadczonych specjalistów. W bieżącym roku odbyła się prelekcja pod tytułem ?Konsekwencja w wychowaniu?, którą prowadził psycholog Anna Salij- Szyszka.

Inne formy wsparcia:

  1. psycholog – Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia także swoim klientom wsparcie psychologiczne. Psycholog przyjmuje w każdą środę po uprzednim umówieniu przez pracownika socjalnego z danego rejonu.
  2. Wolontariat prawny – w każdy czwartek w godzinach od 14:00 do 15:30 w siedzibie tut. Ośrodka udzielane jest bezpłatne poradnictwo prawne. Prawnik-wolonatriusz służy również pomocą w sporządzeniu pism procesowych i urzędowych.