Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w latach 2015 – 2019

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 1. Marzenna Lasota – Darowska / Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / Z-ca przewodniczącej ZI
 2. Małgorzata Jarzynka – Oleksy / Straż Miejska
 3. Aneta Grzelka / Ośrodek Pomocy Społecznej / Przewodnicząca ZI
 4. Regina Walendowska / Szkoła Podstawowa nr 3 / Sekretarz
 5. Anna Łata / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia
 6. Dariusz Szmigielski / Komenda Powiatowa Policji
 7. Olga Troczyńska / Areszt Śledczy
 8. Zbigniew Kata / Prokuratura Rejonowa
 9. Jadwiga Melińska / Sąd Rejonowy
 10. Alina Lorek / Fundacja Manufaktura Inicjatyw
 11. Weronika Karwacka / Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 12. Kamila Kucharska / NZOZ „REHA-MED”