Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego III kadencji na lata 2019 – 2023

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 1. Pani Anna Skrzyńska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie – Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Dzierżoniowie
 2. Pan Wojciech Kubasik – pracownik socjalny – Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Dzierżoniowie
 3. Pani Barbara Gaweł – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie – sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego
 4. Pani Aneta Błaszczuk – przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżoniowie
 5. Danuta Matlęga – przedstawiciel Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, Zespół ds. Orzeczeń Rodzinnych
 6. Pan Sebastian Strzelczyk – przedstawiciel Straży Miejskiej w Dzierżoniowie
 7. Pan Emil Wojtyra – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie
 8. Pani Olga Troczyńska – przedstawiciel Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie
 9. Pani Małgorzata Kuśmierek – przedstawiciel – Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Reha – Med” w Dzierżoniowie
 10. Pani Małgorzata Jabrzyk – przedstawiciel Powiatowego Centrum Wspierania Rodziny i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie
 11. Pani Regina Walendowska – przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie
 12. Pani Dagmara Adamus – Falikowska – przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego „GRONO” z Lubina