Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego III kadencji na lata 2019 – 2023

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele policji, ośrodka pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 1. Marzenna Lasota-Darowska / Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / Z-ca przewodniczącej ZI
 2. Magdalena Gąsiorowska / Straż Miejska
 3. Wojciech Kubasik / Ośrodek Pomocy Społecznej / Przewodniczący ZI
 4. Regina Walendowska / Szkoła Podstawowa Nr 3
 5. Elżbieta Jabrzyk / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia
 6. Barbara Gaweł / Komenda Powiatowa Policji
 7. Olga Troczyńska / Areszt Śledczy
 8. Emil Wojtyra / Prokuratura Rejonowa
 9. Jadwiga Melińska / Sąd Rejonowy
 10. Joanna Pietrzak / Ośrodek Interwencji Kryzysowej (TPD) / Sekretarz ZI
 11. Małgorzata Kuśmierek / NZOZ „REHA-MED”