Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – materiały informacyjne

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zasady postępowania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Dotyczy ona pracowników socjalnych, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Aby zobaczyć telefony alarmowe, wzory pism i inne materiały informacyjne przejdź na stronę Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: