Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny ds. uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej

Zakres oferowanej pomocy:

  • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz przemocy domowej,
  • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób uzależnionych od alkoholu,
  • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych ( osoby bliskie, rodzina),
  • motywowanie osób uzależnionych, jak i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii,
  • rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy,
  • poradnictwo i konsultacje indywidualne dla osób doświadczających przemocy,
  • udzielanie informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i zakresów działania służb i instytucji, które są włączone w systemową pomoc dla rodziny,
  • pomoc psychologiczna w sytuacji kryzysowych,
  • pomoc prawna dla osób współuzależnionych i doświadczających przemocy.

W sprawach pilnych dotyczących przemoc prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul Szkolna 24 lub pod nr telefonu 74 660 49 25 – 27 w godzinach pracy Ośrodka.