Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Nabór na asystenta i opiekuna

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie prowadzony jest nabór osób, które mogłyby świadczyć usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w roku 2023, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jak również nabór na opiekunkę/opiekuna w ramach programu „Opieka wytchnieniowa 2023”

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym, zainteresowane tym, aby mieć asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w roku 2023, prosimy o zgłaszanie się do tut. OPS, dotyczy to również członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, chętnych do otrzymania wsparcia opiekunki lub opiekuna w ramach programu opieka wytchnieniowa

Posiadanie przez Ośrodek wiedzy na temat potrzeb wsparcia w ramach programu AOON i Opieka Wytchnieniowa pozwoli na przygotowanie zapotrzebowania zgodnego z potrzebami mieszkańców Dzierżoniowa.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod poniżej podanymi numerami telefonów:

-tel. 74/ 660 49 07- w sprawie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

-tel. 74/ 660 49 09- w sprawie opieki wytchnieniowej.