Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Zapraszamy osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności zainteresowanych tym, aby uzyskać pomoc opiekuna/opiekunki w roku 2024 oraz osoby chętne spełniające poniższe wymogi do zgłaszania się w celu podjęcia zatrudnienia jako opiekun/opiekunka osoby z niepełnosprawnością.

 

Warunki konieczne do spełnienia:

  • osoba posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej), pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
  • osoba posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
  • osoba wskazana przez uczestnika Programu.

 

Cel programu:

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Czas trwania usług opiekuna/opiekunki:

  • usługi opiekuna/opiekunki mogą być realizowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę,
  • limit godzin usług opiekuna/opiekunki przypadających na 1 uczestnika programu nie może wynosić więcej niż 236 godzin rocznie.

 

Formy współpracy:

  • zapewniamy umowę-zlecenie,
  • zapewniamy ubezpieczenia OC i NNW na czas trwania umowy-zlecenia
  • koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług opiekuna/opiekunki nie może przekroczyć 50 złotych brutto,

Wymagane dokumenty dla osoby niepełnosprawnej:

  • CV,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej), pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej.

 

Wymagane dokumenty dla opiekuna/opiekunki mającego/mającej świadczyć usługi opieki wytchnieniowej:

* karta zgłoszenia do Programu
* orzeczenie o niepełnosprawności
* w przypadku gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone dzieciom do ukończenia 16. roku życia, wymagane jest również zaświadczenie o niekaralności

 

Złożenie karty zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydatury.

 

Termin realizacji programu:

Program będzie realizowany od dnia podpisania umowy do grudnia 2024 r.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać do 20 marca 2024 r. za pośrednictwem poczty lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie ul. Szkolna 24.

Osoba do kontaktu: Justyna Fior, tel. 74 660 49 40

 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

 

Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu