Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

„Niebieskie Abecadło”. Jak prawidłowo wypełniamy formularz „A” Niebieskiej Karty

Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie.

Film instruktażowy powstał dzięki dofinansowaniu projektu „Niebieskie Abecadło” realizowanego przez MOPS Wrocław w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.

Działania projektu obejmują wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników, którzy z racji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy zobligowani są do zainicjowania procedury „Niebieskie Karty”.

Film w prosty i przejrzysty sposób prezentuje krok po kroku jak w sposób prawidłowy wypełnić formularz A Niebieskiej Karty.