Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Badanie jakości świadczonych usług opiekuńczych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie prowadzi program monitorujący zadowolenie klientów ze świadczonych usług. Tym razem badaniem objęci są klienci korzystający z niepieniężnych świadczeń pomocy społecznej tj. usług opiekuńczych.

Klienci wypełniają specjalnie przygotowane do tego celu anonimowe ankiety, w razie potrzeby przy ich wypełnieniu pomocą służyli pracownicy zespołu ds. usług opiekuńczych. Ankieta składa się z dwóch części: pierwsza określała profil klienta, druga obejmowała stopień zadowolenia z jakości świadczonych usług opiekuńczych zarówno przez opiekunki, jak i pracowników Ośrodka.

Zespół ds. usług opiekuńczych, który od stycznia 2009r. kompleksowo zajmuje się problematyką osób starszych, może dzięki tym badaniom określić profil klienta korzystającego z usług opiekuńczych, pojawiające się w tej grupie wiekowej problemy, oraz potrzeby seniorów.

Wyniki badania posłużą także określeniu obszarów do poprawy. Zdefiniowanie pojawiających się w tym obszarze tendencji, także ułatwi pracę w tym zakresie, pozwoli na wyznaczenie koniecznych planów pracy oraz podjęcia działań, które będą nieustannie podwyższać jakość świadczonych usług opiekuńczych.

Z naszych badań wynika, że z usług opiekuńczych najczęściej korzystają kobiety, powyżej 70 roku życia. Są to w zdecydowanej większości osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (73%), długoterminowo korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych (pow. 3 lat).

Zdecydowana większość badanych jest zadowolona z pracy opiekunek środowiskowych i wysoko ocenia jakość świadczonych usług. Seniorzy zgłaszają jednak potrzebę spędzania więcej czasu z opiekunką, deklarują chęć nawiązywania bliższej więzi.

Badania na naszej grupie seniorów potwierdzają ogólnopolskie tendencje dotyczące stałego wzrostu liczby osób powyżej 60 roku życia, z jednoczesnym zaznaczeniem przewagi kobiet w tej grupie wiekowej. Sytuacja ta stanowi duże wyzwanie dla polityki socjalnej nie tylko gminy, ale też państwa.

Na lokalnym rynku obserwujemy potrzebę budowania programów oferujących dostęp do specjalistycznych usług socjalnych i zdrowotnych, sprzyjających zdrowemu starzeniu się.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie stara się na bieżąco, w miarę własnych uprawnień, stwarzać nowe możliwości wsparcia dla osób starszych, czego przykładem może być, choćby powstanie wolontariatu.

Starzenie się naszych mieszkańców jest zjawiskiem, z którego powinniśmy się cieszyć. To, że żyjemy dłużej jest z pewnością sukcesem współczesnego społeczeństwa. Jednak zjawisko to stawia przed nami szanse i wyzwania, którym musimy sprostać.