Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Powyższy dodatek przysługuje jednorazowo w 2022 r.

Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  1. 400 zł lub 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  2. 600 zł lub 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
  3. 850 zł lub 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
  4. 1150 zł lub 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku osłonowego przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przy ustalaniu dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, że dodatek będzie przysługiwać nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego – wówczas kwota dodatku osłonowego będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.
W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego ustalona na zasadzie złotówka za złotówkę jest niższa niż 20 zł dodatek ten nie przysługuje.

Aby otrzymać dodatek osłonowy wypłacony w dwóch równych ratach złóż wniosek do 31 stycznia lub wypłacony jednorazowo do 31 października 2022 r.

Wnioski o dodatek osłonowy będzie można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Jak złożyć wniosek?

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),

zobacz jak złożyć wniosek elektronicznie

  • papierowo w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, przy ul. Szkolnej 24 od poniedziałku do środy w godzinach od 9:00 do 13:00 i w czwartki w godzinach od 9:00 do 13:00 oraz od 15:00 do 15:45

Do pobrania:

Klauzula dodatek osłonowy-RODO

wniosek o wypłatę dodatku osłonowego 2022

dodatek osłonowy wskazówki jak wypełnić wniosek