Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Dodatek osłonowy od 1 stycznia 2024 roku.

Świadczenie przyznawane będzie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r., ponownie jak w roku 2022, będzie można ubiegać się o dodatek osłonowy na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych. Dodatek będzie nadal oparty o kryterium dochodowe, ale ma być wypłacany tylko za pół roku.

Świadczenie przyznawane będzie za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r., a wnioski składać można w okresie od 22.01.2024 r. do 30.04.2024 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, pok. nr 3 w godzinach:

 • 09:00 – 13:00 poniedziałek, wtorek, środa
 • 09:00 – 13:00 oraz od 15:00 – 15:45 w czwartek

Dodatek osłonowy nadal przysługiwać będzie osobom, które spełnią określone kryterium dochodu:

 1. w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł;
 2.  w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
 3. w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Wysokość dodatku osłonowego przy spełnieniu kryterium dochodowego wynosić będzie:

 1. 228,8 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 2. 343,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 3. 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 4. 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Natomiast podwyższony dodatek osłonowy przy spełnionym kryterium dochodowym wynosić będzie:

 1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
  Dodatek podwyższony przysługuje osobom, których głównym źródłem ogrzewania jest ogrzewanie węglowe.

 

W przypadku pytań  prosimy o kontakt pod nr tel. 74 660 49 31.

Wniosek dodatek osłonowy

Klauzula dodatek osłonowy-rodo