Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Potrzebujesz pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej lub chcesz zostać asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej? Skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.

 

Rozpoczął się nabór wniosków do przyszłorocznego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Jego głównym celem jest wprowadzenie usług asystenta osobistego jako formy wsparcia.

Asystent przysługuje:
• dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
• osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi

Wniosek o dofinansowanie z programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, jak w poprzednich latach, złoży dzierżoniowski Ośrodek Pomocy Społecznej, który zatrudni asystentów.

 

Asystentem Osobistym Osoby Niepełnosprawnej może zostać osoba niebędąca członkiem rodziny uczestnika:
• posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
• wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (warunkowo)

Posiadanie doświadczenia może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

Na czym polega praca asystenta:
• towarzyszeniu osobie niepełnosprawnej w wyjściach z domu
• pomocy w zrobieniu zakupów z osoba niepełnosprawną
• załatwianiu spraw urzędowych
• wspólnym wykonywaniu codziennych czynności.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Dzierżoniowskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
tel.: 74 660 49 07   lub  74 660 46 76.