OPS Dzierżoniów

Zespół ds. bezdomności i integracji społecznej

Do zadań Zespołu ds bezdomności i integracji społecznej w  szczególności należy :

    prowadzenie pracy socjalnej ukierunkowanej na przeciwdziałanie  i wychodzenie z bezdomności

 • udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, zgodnie z potrzebami
 • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem pomocy osobom bezdomnym, także wspólnie ze służbami (straż miejska , policja), szczególnie   okresie zimowym
 • wyjścia patronażowe w asyście służb do miejsc pobytu osób bezdomnych
 • kierowanie do placówek całodobowych oraz Ogrzewalni
 • współpraca z osobami przebywającymi w Ogrzewalni, kontakt z opiekunami
 • prowadzenie działań profilaktycznych w związku z uzależnieniami i wykluczeniem społecznym
 • tworzenie i realizacja projektów socjalnych
 • udzielanie wsparcia osobom opuszczającym Zakłady Karne
 • współpraca z kuratorami sądowymi
 • współpraca z aresztami śledczymi i zakładami karnymi (dyżury)
 • współpraca z placówkami, schroniskami

 

Pracownicy socjalni, Krystian Musielski i Marta Szczęsna-Czechowska

przyjmują Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -  10:00  i 14:00 -  15:00 (w czwartki do 16:00)

w godzinach 10:00 -  14:00 - praca w terenie.

telefon:74/ 831-02-01  wew.205, pokój nr 5