OPS Dzierżoniów

Statut / Regulamin / Strategia

 


 

nasza misja:

Profesjonalna i skuteczna pomoc mieszkańcom Dzierżoniowa w atmosferze życzliwości, empatii i szacunku dla ludzkiej godności.


nasza wizja:

Przyjazny, nowoczesny ośrodek, tworzący spójny system pomocy socjalnej na rzecz wzrostu jakości życia mieszkańców Dzierżoniowa.

 


 

 

 


Sprawozdania / Raporty


Sprawozdania finansowe:

za rok 2019

za rok 2018

 

Sprawozdania roczne z działalności OPS


Raporty z badania satysfakcji klientów OPS