OPS Dzierżoniów

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego III kadencji na lata 2019- 2023

 

 

LP

IMIĘ I NAZWISKO

INSTYTUCJA

 1

Marzenna Lasota-Darowska

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Z-ca przewodniczącej ZI

 2

Magdalena Gąsiorowska

Straż Miejska

 3

Wojciech Kubasik

Ośrodek Pomocy Społecznej

Przewodniczący ZI

 4

Regina Walendowska

Szkoła Podstawowa Nr 3

 5

Elżbieta Jabrzyk

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia

 6

Barbara Gaweł

Komenda Powiatowa Policji

 7

Olga Troczyńska

Areszt Śledczy

 8

Emil Wojtyra

Prokuratura Rejonowa

 9

Jadwiga Melińska

Sąd Rejonowy

 10

Joanna Pietrzak

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (TPD)

Sekretarz ZI

 11

Małgorzata Kuśmierek

NZOZ "REHA-MED"