OPS Dzierżoniów

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY w Dzierżoniowie, 2015- 2019

 

 

L.p.

Imię i nazwisko

Instytucja

 

1

Marzenna Lasota - Darowska

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Z-ca przewodniczącej ZI

2

Małgorzata Jarzynka?Oleksy

Straż Miejska

 

3

Aneta Grzelka

Ośrodek Pomocy Społecznej

Przewodnicząca ZI

4

Regina Walendowska

Szkoła Podstawowa nr 3

Sekretarz

5

Anna Łata

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia

 

6

Dariusz Szmigielski

Komenda Powiatowa Policji

 

7

Olga Troczyńska

Areszt Śledczy

 

8

Zbigniew Kata

Prokuratura Rejonowa

 

9

Jadwiga Melińska

Sąd Rejonowy

 

10

Alina Lorek

Fundacja Manufaktura Inicjatyw

 

11

Weronika Karwacka

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

 

12

Kamila Kucharska

NZOZ ?REHA-MED?