OPS Dzierżoniów

Inicjatywy

W tym dziale przedstawiamy inicjatywy i działania podejmowane przez pracowników OPS na rzecz mieszkańców Dzierżoniowa.

 

Projekty socjalne:

 

 

 

W ramach tzw. dobrych praktyk stosowanych na rzecz rodzin w celu odzyskania możliwości prawidłowego funkcjonowania Dział Pomocy Środowiskowej prowadzi pracę socjalną w następujących formach:

  1. Monitoring rodzin - jedną z form pracy socjalnej jest prowadzony od 2007 r. monitoring rodzin dotkniętych przemocą lub nią zagrożonych. Rodziny wymagające szczególnego nadzoru są odwiedzane przez pracowników socjalnych wraz z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. Wizyty odbywają się systematycznie raz w miesiącu w godzinach popołudniowych.  

  2. Imprezy okolicznościowe dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - wszystkie działania pracowników OPS skierowane do dzieci mają na celu  ukierunkowanie  najmłodszych na aktywność w życiu społecznym i kulturalnym. Imprezy organizowane przez nasz Ośrodek są także dla dzieci szansą na spędzenie wolnego czasu w sposób efektywny i ciekawy, z możliwością wykorzystania swoich zasobów i talentów. Imprezy odbywają się zarówno w siedzibie OPS, a także w plenerze. W ramach organizacji czasu wolnego dla dzieci odbywają się w różnych formach m.in. warsztaty świąteczne i plastyczno-muzyczne, Mikołajki, wycieczki przyrodnicze.

  3. Konferencje tematyczne - dział Pomocy Środowiskowej w oparciu o analizę najczęściej zgłaszanych problemów społecznych  (ekonomicznych, psychicznych, opiekuńczo-wychowawczych) organizuje także konferencje tematyczne.  Są one adresowane do klientów naszego Ośrodka, ale także dla osób dotkniętych określonym problemem, a niekorzystających z pomocy OPS. Konferencje prowadzone są przez doświadczonych specjalistów. W bieżącym roku odbyła się prelekcja pod tytułem ?Konsekwencja w wychowaniu?, którą prowadził psycholog Anna Salij- Szyszka.

 

Inne formy wsparcia:

  1. Dyżury dzielnicowych - w ramach przeciwdziałania wszelkim patologiom od dnia 02.09.2010 r. w siedzibie OPS Dzierżoniów odbywają się cotygodniowe dyżury dzielnicowych z KPP w Dzierżoniowie. W każdy czwartek w godz. od 15:30 do 16:00 można skorzystać z porad przedstawiciela Policji.

  2. Psycholog - Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia także swoim klientom wsparcie psychologiczne. Psycholog przyjmuje w każdą środę po uprzednim umówieniu przez pracownika socjalnego z danego rejonu.

  3. Wolontariat prawny - w każdy czwartek w godzinach od 14:00 do 15:30 w siedzibie tut. Ośrodka udzielane jest bezpłatne poradnictwo prawne. Prawnik-wolonatriusz służy również pomocą w sporządzeniu pism procesowych i urzędowych.