OPS Dzierżoniów

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Dział Organizacyjny

Dział Organizacyjny realizuje zadania związane z organizacją i funkcjonowaniem Ośrodka, przygotowywaniem decyzji z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz stypendiów szkolnych, zapewnieniem odpowiedniego obiegu dokumentacji oraz rozwiązywaniem kwestii prawnych, a także administrowaniem budynkiem.

Do zadań Działu Organizacyjnego należy m.in.:

 • prowadzenie Biura Obsługi Klienta,

 • prowadzenie sekretariatu,

 • przyjmowanie i rejestrowanie wniosków osób ubiegających się o świadczenia realizowane przez dział w tym: świadczenia z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz stypendia szkolne,

 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz całości dokumentacji w sprawach dodatków mieszkaniowych, energetycznych oraz stypendiów szkolnych,

 • przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących ww. świadczeń,

 • wydawanie kart socjalnych klientom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej,

 • weryfikacja faktur oraz sporządzanie list wypłat świadczeń realizowanych przez dział,

 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań i meldunków, obsługa programów sprawozdawczych,

 • obsługa informatyczna, w tym prowadzenie strony internetowej Ośrodka oraz podejmowanie działań promocyjnych w mediach społecznościowych,

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z zamówieniami publicznymi oraz prowadzenie procedur przetargowych dla Ośrodka, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

 

Kierownik - Kamila Jodko

Starszy referent - Bartłomiej Magdziarz
Referent - Anna Stasiak
Referent - Michał Frydel
Pomoc administracyjna - Joanna Kurzyńska
Pomoc administracyjna - Wiktoria Czachorowska

 

tel. 74/ 831-02-01 wew.221
adres e-mail: sekcja@opsdzierzoniow.pl

 


 Biuro Obsługi Klienta - zakres zadań:

 •     udzielanie informacji i porad w sprawach dot. świadczeń pomocy społecznej
 •     przyjmowanie zgłoszeń o wydanie raportów ZUS RMUA oraz ich wydawanie
 •     przyjmowanie podań o udzielenie pomocy na mocy ustawy o pomocy społecznej
 •     wydawanie decyzji administracyjnych
 •     wydawanie zaświadczeń
 •     pomoc w konstruowaniu pism

 
Przyjmowanie Klientów: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00, czwartki do 16:00

Wydawanie decyzji w godz. 7:00 - 15:00, czwartki do 16:00

Przyjmowanie podań w godz. 7:00 - 15:00, czwartki 16:00

 

Pomoc administracyjna - Małgorzata Łyczba

tel. 74 / 831-02-01 wew. 203

 


Dodatki mieszkaniowe, energetyczne i stypendia szkolne

Obsługa klientów w sprawie dodatków mieszkaniowych, energetycznych oraz stypendiów szkolnych odbywa się w siedzibie OPS przy ul. Szkolnej 24 w Biurze Obsługi Klienta na parterze.

codziennie od poniedziałku do piątku

poniedziałek, wtorek, środa: od 9:00 - do 14:00

czwartek: od  8:00 do 16:00

piątek: od 8:00 do 12:00

przerwa: od 10:45 do 11:00

 

Referent - Joanna Sadolewska

tel. (74) 831-02-01

adres e-mail: j.sadolewska@opsdzierzoniow.pl

 

więcej informacji - przejdź

 


 Sekretariat - zakres zadań:

 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • obsługa poczty elektronicznej,
 • sporządzanie zaświadczeń,
 • prowadzenie zbiorowej ewidencji skarg wpływających do Ośrodka oraz przekazywanie ich do załatwienia według właściwości.

obsługa sekretariatu - Małgorzata Szycowska, Marta Cieśla
tel 74 / 831-02-01 wew. 219
adres e-mail: opsdz@opsdzierzoniow.pl lub sekretariat@opsdzierzoniow.pl