OPS Dzierżoniów

Dział Finansowo - Księgowy

  • Główna księgowa - Anna Michalak  tel. 74 / 831-02-01  wew. 214
  • Starsza księgowa -  Agnieszka Powroźnik  tel. 74 / 831-02-01  wew. 216
  • Starsza księgowa - Barbara Ballak tel. 74 / 831-02-01  wew. 215
  • Księgowa - Barbara Lenkiewicz tel. 74 / 831-02-01  wew. 215


Dział Finansowo - Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie realizuje zadania w szczególności w oparciu o następujące akty prawne:

(Każdy z poniższych odnośników przenosi na serwis: Internetowy System Aktów Prawnych na stronie www.sejm.gov.pl)

 

Szczegółowy zakres zadań określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej.