OPS Dzierżoniów

DDM - Wymagane dokumenty

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

  • deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres. W przypadku osoby bezrobotnej należy przedłożyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy

  • przy składaniu wniosku należy okazać rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy

 

 

 

Do pobrania: