OPS Dzierżoniów

DŚRiA - Wzory wniosków

 


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:


 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (doc. 66,5 KB)

 2. Zaświadczenie lekarskie (doc. 72,5 KB)

 3. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (doc. 16 KB)

 4. Oświadczenie o dochodach opodatkowanych na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej (doc. 19,5 KB)

 5. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (doc. 43,5 KB)

 6. Jednorazowa zapomoga - wymagane dokumenty (doc. 22,5 KB)

 


Świadczenie rodzicielskie:


 1.  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (doc. 62,5 KB)

 

 


Zasiłek rodzinny:


 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (doc. 180 KB)

 2. Oświadczenie o tymczasowym zameldowaniu ucznia (doc. 16 KB)

 3. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania (doc. 16 KB)

 4. Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki (doc. 16 KB)

 5. Oświadczenie o terminie na jaki został udzielony urlop wychowawczy (doc. 18 KB)

 6. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (doc. 16 KB)

 7. Oświadczenie o dochodach opodatkowanych na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej (doc. 20 KB)

 8. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (doc. 44 KB)
 9. Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej (doc. 16 KB)

 10. Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (doc. 16 KB)

 11. Wymagane dokumenty (doc. 23 KB)

 

 


 Zasiłek pielęgnacyjny:


 1. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny (doc. 50 KB)

 2. Oświadczenie do ZP (doc. 15,5 KB)

 3. Oświadczenie dotyczące formy wypłaty świadczeń (doc. 74 KB)

 

 


 Świadczenie pielęgnacyjne:


 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (doc. 72 KB)

 2. Kwestionariusz dot. okresów składkowych i nieskładkowych (doc. 200 KB)

 3. Informacja dotycząca przebiegu zatrudnienia (doc. 71 KB)

 4. Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia (doc. 71 KB)

 5. Wymagane dokumenty (doc. 11 KB)

 

 


 Specjalny zasiłek opiekuńczy:


 1. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (doc. 102 KB)

 2. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (doc. 16 KB)

 3. Oświadczenie o dochodach opodatkowanych na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej (doc. 20 KB)

 4. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (doc. 44 KB)

 5. Kwestionariusz dot. okresów składkowych i nieskładkowych (doc. 200 KB)

 6. Informacja dot. przebiegu zatrudnienia (doc. 71 KB)

 7. Oświadczenie dot. ubezpieczenia (doc. 71 KB)

 8. Wymagane dokumenty (doc. 21 KB)

 

 


 Fundusz alimentacyjny:


 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (doc. 96 KB)

 2. Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji (doc. 27 KB)

 3. Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (doc. 18 KB)

 4. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (doc. 16 KB)

 5. Oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (doc. 39 KB)

 6. Oświadczenie o dochodach opodatkowanych na zasadach ryczałtu lub karty podatkowej (doc. 20 KB)

 7. Wymagane dokumenty (doc. 20 KB)