OPS Dzierżoniów

DŚRiA - Rodzaje świadczeń

8. Program "Za życiem"

 

Ustawa ?Za życiem?? najważniejsze informacje

Od 1 stycznia 2017 r. jest realizowana ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem?. Od tego dnia osoby zainteresowane mogą składać wnioski o objęcie rodziny koordynacją asystenta rodziny.

 

1. Kto może składać wniosek:

 

  1. kobieta posiadająca dokument potwierdzający ciążę;

  2. rodzina kobiety posiadającej dokument potwierdzający ciążę;

  3. rodzina dziecka posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju.

 

  • rodzina w świetle ustawy oznacza : małżonków, rodziców dziecka w fazie prenatalnej lub rodziców dziecka/ opiekuna faktycznego dziecka.

  

2. Rodzina jest uprawniona w sytuacjach, o których mowa w ustawie do poradnictwa w zakresie:

 

  1. przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;

  2. wsparcia psychologicznego;

  3. pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;

  4. dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

 

3. Poradnictwo jest koordynowane przez asystenta rodziny i polega ono na :

 

  1. opracowywaniu wspólnie z osobami uprawnionymi katalogu możliwego do uzyskania wsparcia;

  2. występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób uprawnionych, na ich żądanie, do różnych podmiotów, w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.