OPS Dzierżoniów

Biuro Obsługi Klienta

Zakres zadań:

  •     udzielanie informacji i porad w sprawach dot. świadczeń pomocy społecznej
  •     przyjmowanie zgłoszeń o wydanie raportów ZUS RMUA oraz ich wydawanie
  •     przyjmowanie podań o udzielenie pomocy na mocy ustawy o pomocy społecznej
  •     wydawanie decyzji administracyjnych
  •     wydawanie zaświadczeń
  •     pomoc w konstruowaniu pism

 

Przyjmowanie Klientów: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00, czwartki do 16:00

Wydawanie decyzji w godz. 7:00 - 15:00, czwartki do 16:00

Przyjmowanie podań w godz. 7:00 - 15:00, czwartki 16:00

 

Pomoc administracyjna - Małgorzata Łyczba

tel. 74 / 831-02-01 wew. 203