OPS Dzierżoniów

Środowiskowy Dom Samopomocy

ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie.

 

Szczegółowe informacje na temat działalności placówki na stronie internetowej pod adresem: http://sdsdzierzoniow.pl/