Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Dodatki mieszkaniowe – wymagane dokumenty

 

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  • deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres. W przypadku osoby bezrobotnej należy przedłożyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
  • przy składaniu wniosku należy okazać rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy

Do pobrania

wzór wniosku

informacja od zarządcy

zaświadczenie od pracodawcy