Przejdź do menu głównego Przejdź do menu dodatkowego Przejdź do treści Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

Dodatki mieszkaniowe – podstawa prawna

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych – (Dz. U. Nr 71, poz. 734) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133. z 2021 r. poz. 11 – (PDF 518 KB)

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych – Dz. U. Nr 240 poz. 2406 – (PDF 33 KB)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych – Dz. U. nr 156, poz. 1817 z późn. zm. – (PDF 93 KB)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych – Dz. U. Nr 131, poz.1094 – (PDF 53 KB)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu – Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz.1828 – (PDF 124 KB)