OPS Dzierżoniów

Zostań rodzicem wspierającym

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zaprasza osoby i rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi.
 

 

 

Rodziną wspierającą może zostać każdy, kto:

  • chciałaby pomóc innej rodzinie w wychowywaniu i opiece nad dziećmi,
  • czuje, że w zakresie opieki i wychowania dzieci ma dużo wiedzy i umiejętności i mógłby się nimi podzielić,
  • ma wiele sił i woli, by pomagać innym,
  • dysponuje wolnym czasem i chciałby go spożytkować na pomoc innym,
  • wie, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach,

 
Rodzina wspierająca to funkcja wsparcia innych rodzin, które mają trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Taka rodzina jest "nauczycielem" dla rodzin wspieranych - uczy je, jak trzeba i można zajmować się dziećmi, jak dbać o ich rozwój, jak spełniać się w roli rodzica. Uczy, w jaki sposób wykorzystywać czas, aby budować pozytywne, dobre i trwałe relacje w rodzinie.

Rodzina wspierająca kierowana jest do rodziny objętej specjalistycznym wsparciem Ośrodka. Wsparcie to udzielane jest w formie asysty rodziny, zatem rodzina wspierająca może liczyć na pomoc ze strony specjalisty Ośrodka Pomocy. Ośrodek oferuje także rodzinom - zarówno wspierającym jak i wspieranym specjalistyczne poradnictwo rodzinne lub psychologiczne.

Osoby i rodziny zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej mogą uzyskać więcej informacji oraz zgłaszać swoją kandydaturę w Dziale Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Szkolna 24, tel.: (74) 632 11 29 wew. 108.