OPS Dzierżoniów

Zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2015 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238) od 1 listopada 2015 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego i niektórych dodatków.

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.


Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić miesięcznie:

 • 89,00 zł na dziecko do ukończenia 5 lat,

 • 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat

 • 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat

 


Zmiany kwot dodatków:

 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka ? 185,00 zł miesięczniez tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej ? 90,00 zł miesięcznie

 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

  80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat;

  100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat

 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

  105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoła;

  63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

Na obecnym poziomie pozostaje wysokość pozostałych dodatków oraz świadczeń.

 

Zobacz ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2015 r.w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna.