OPS Dzierżoniów

Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Usługi asystenckie w powiecie dzierżoniowskim

Fundacja Manufaktura Inicjatyw rozpoczyna realizację Projektu: „Usługi asystenckie w powiecie dzierżoniowskim i świdnickim.”

Odbiorcami usługi są osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące lub przebywające w powiecie dzierżoniowskim oraz świdnickim, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, wymagające wsparcia asystenta w codziennym funkcjonowaniu społecznym i zawodowym. Osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione są reprezentowane przez opiekunów prawnych.

Do zakresu usług asystenta należeć będzie wspomaganie klienta np.:

  • podczas przemieszczania się (np. do przychodni czy sklepu),
  • w załatwianiu spraw w urzędach czy ośrodkach zdrowia,
  • w komunikowaniu się z otoczeniem,
  • w tłumaczeniu na język migowy,
  • w nauce,
  • w korzystaniu z oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, turystycznej,

lub

  • wsparcie w zastępczej opiece nad osobą z niepełnosprawnością, w tym nad dzieckiem.

Zgłoszenia na usługę są przyjmowane:

a) drogą mailową: rekrutacja@manufakturainicjatyw.pl w dni robocze, w godzinach 9.00 – 14.00
b) osobiście: w biurze Fundacji „Manufaktura Inicjatyw”, przy ul. Świdnickiej 24 w Dzierżoniowie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00.

Informacje udzielane są również pod nr. tel. 695 561 634

Szczegóły: http://www.manufakturainicjatyw.pl/1890-2/

plakat