OPS Dzierżoniów

Twoje dziecko - wielka sprawa

Mamo!    Tato!
Chcesz się dowiedzieć, jak zrozumieć potrzeby swojego dziecka

Przyjdź na konferencję pt.: ?Twoje dziecko wielka sprawa?

Spotkanie z panelem dyskusyjnym adresowane jest do rodziców/ opiekunów dzieci w wieku od 7 lat do 10 lat.

 

 

23 września  2015 r.  o godz. 15:15  sala konferencyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Złota 8

Osoba prowadząca: psycholog Pani Anna Salij- Szyszka

Zapraszamy