OPS Dzierżoniów

Transport do punktu szczepień

Osoby upoważnione do dowozu do punktów szczepień
a) osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
b) osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie lub przy udziale osób najbliższych trudności w dotarciu do najbliższego punktu szczepień.
Osoba składa telefonicznie oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (pacjent może zostać poproszony o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz zgodę na przetwarzanie danych korzystając z transportu do punktu szczepień.
Osoby, które nie złożą telefonicznie oświadczenia oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą musiały zorganizować transport do punktu szczepień we własnym zakresie .
Koordynatorem dowozu do punktów szczepień jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, tel.74 6321129 oraz tel. 74 8310201 w godzinach 8.00-15.00
Dla osób leżących uruchomione zostały mobilne punkty szczepień.
Jeśli potrzebujesz pomocy, zarejestruj się na szczepienie bezpośrednio w punkcie szczepień.

 

Punkty szczepień w Dzierżoniowie:

 1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SAL-MED"
Adres Kontakt: Świdnicka 37a, Dzierżoniów Telefon: 746661818

 
 
2) Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Adres Kontakt:
Staszica 27, Dzierżoniów Telefon: 748320970
 
 
3) Pro Vita s.c. Marlena Terczyńska, Piotr Terczyński
Adres Kontakt: Kopernika 11h-2, Dzierżoniów Telefon: 746451718
 
 
4) Przychodnia pod Wierzbami
Adres Kontakt:
Wierzbowa 1, Dzierżoniów Telefon: 748312613
 
 
5) Zespół Praktyk Lekarskich Ewa Chrzanowska, Krystyna Wolańska, Piotr Wolański
Adres Kontakt:
os. Tęczowe 12A, Dzierżoniów Telefon: 748316599
 
 
6) Przychodnia Pro Familia Dzierżoniów
Adres Kontakt: Poprzeczna 16, Dzierżoniów Telefon: 748323808