OPS Dzierżoniów

Szanowni Mieszkańcy Dzierżoniowa

W związku z panującymi bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności niskimi temperaturami, pracownicy socjalni Zespołu ds Bezdomności  i Integracji społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w asyście Policji oraz Straży Miejskiej będą przeprowadzali cotygodniowe wyjścia patronażowe  do miejsc pobytu osób bezdomnych.

 

Akcja ma na celu uchronienie osób, które nie posiadają schronienia, od groźnych następstw mroźnej aury. Zima to najtrudniejszy okres dla osób przebywających w przestrzeni miejskiej, pustostanach czy ogródkach działkowych. To także  trudny czas dla osób samotnych, niepełnosprawnych, starszych.
Patrolowane będą miejsca znane pracownikom służb, jak również te, które zostaną wskazane przez mieszkańców Dzierżoniowa.
Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie wszelkich sytuacji, w których życie ludzkie może być zagrożone. Każdy sygnał zostanie zbadany i w razie potrzeby udzielona zostanie stosowna pomoc.
Dziękując za czujność i zaangażowanie  mieszkańców Dzierżoniowa wierzymy, że wspólnie uda nam się zapobiec niepotrzebnej śmierci z wychłodzenia lub innym poważnym skutkom mrozów.

 

Telefony do kontaktu:

OPS – tel. 74/632-11-29

KPP – tel.997

Straż Miejska -tel.74/645 -08-88

Telefon alarmowy:  112

 

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dzierżoniowie