OPS Dzierżoniów

Stypendium szkolne na rok 2020/2021

Przypominamy, że do 15.09.2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021.
 
Wnioski można pobrać na stronie internetowej
lub w siedzibie tut. Ośrodka.
 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł. (wynika z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej). Do ustalenia dochodu uwzględniany jest dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.