OPS Dzierżoniów

Rodzina 500 + w Dzierżoniowie

Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wypłacał mieszkańcom Dzierżoniowa pieniądze z rządowego programu ?Rodzina 500+?. Obejmie on co najmniej 2500 dzieci. Wnioski o to świadczenie będzie można składać już od 1 kwietnia.

Prowadzeniem całego programu, czyli głównie obsługa klientów, przyjmowaniem wniosków i ich analizą oraz przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów i rozliczeniami finansowymi zajmować się będą pracownicy działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Pieniądze na uruchomienie, obsługę i prowadzenie wypłaty świadczeń pochodzić będą z programu ?Rodzina 500+?. 

- Mamy świadomość, że w tym pierwszym okresie będzie najwięcej pracy. Chcemy to zadanie przeprowadzić sprawnie, dlatego od kwietnia wydłużymy pracę działu świadczeń rodzinnych. 7 marca w naszym ośrodku i w urzędzie miasta dostępne będą druki wniosków, niezbędnych przy ubieganiu się o wypłatę świadczenia. Można je już dziś pobrać z naszej strony ? mówi dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Grzelka. 

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zapowiada także możliwość składania wniosków elektronicznie za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Kto może skorzystać z tego świadczenia?

Program ?Rodzina 500 plus?, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.

Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. 500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 Źródło: www.dzierzoniow.pl

 

 

  • Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - zobacz (pptx: 1,96 MB)

  • Informacje ogólne dotyczące programu, w tym lista banków, za pośrednictwem których można złożyć wniosek

  • Rodzina 500 plus: uwaga na oszustów - w związku z powstającymi kolejnymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego przypominamy, że jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie ?Rodzina 500plus? są strony: rodzina500plus.gov.pl, obywatel.gov.pl oraz oficjalne strony internetowe ministerstw. W wykrytych przypadkach stron będących próbą wyłudzenia pieniędzy za złożenie wniosku informujemy odpowiedzialne za to służby. Przypominamy, że wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest darmowy. Za jego pobranie, złożenie nie ponosimy żadnych opłat.

 


 

kliknij w logo poniżej aby uzyskać więcej informacji na stronie www.mpips.gov.pl