OPS Dzierżoniów

Nowy okres zasiłkowy

Wnioski o dobry start (300+) i ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2020 r., będzie można składać elektronicznie wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+), świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+) można składać od 1 lipca 2020 r.: wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

- bankowości elektronicznej,

- platformy Emp@tia.

 

WAŻNE ! Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Jak otrzymać świadczenie "Dobry Start"?

Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek złożony w miejscu zamieszkania rodzica.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie dla mieszkańców Dzierżoniowa realizowane są przez Ośrodek Pomocy Rodzinie w Dzierżoniowie, ul. Szkolna 24.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Wnioski należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu - rozpatrzenie i wypłata następuje do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach - rozpatrzenie i wypłata następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

 

WAŻNE !

Przyznanie świadczenia "Dobry Start" nie wymaga wydania decyzji. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Informacja o przyznaniu świadczenia "Dobry Start" zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy, fundusz alimentacyjny) na okres zasiłkowy 2020/2021 trwający od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r. w przypadku świadczeń rodzinnych i od 01.10.2020r. do 30.09.2021r. w przypadku funduszu alimentacyjnego można składać od 1 lipca 2020 r.: wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

-platformy Emp@tia.

 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

  • 18 roku życia lub

  • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo

  • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

 

Kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 674 złotych lub 764 złotych (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

W okresie zasiłkowym 2020/2021 trwającym od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021r. należy wykazać dochody za rok 2019 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

 

Ponadto informujemy, że w funduszu alimentacyjnym zostały wprowadzone następujące zmiany:
• 900,- zł na osobę w rodzinie to nowy próg dochodowy uprawniający do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
• Wprowadzono regułę „złotówka za złotówkę”, która do tej pory była stosowana w świadczeniach rodzinnych. Osoby uprawnione otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodowego nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości. Minimalna kwota wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” będzie wynosić 100 zł.
Wprowadzone zmiany będą obowiązywały od nowego okresu zasiłkowego, czyli od 01.10.2020 r.  

 

Przypominamy, że okres przyznania świadczenia wychowawczego (500+) jest wydłużony i trwa do 31.05.2021 r. Oznacza to, że brak jest zasadności składania w roku 2020 wniosku o 500+ celem kontynuacji wypłaty świadczenia.