OPS Dzierżoniów

Lokalny Punkt Pomocy w Dzierżoniowie

W oparciu o środki z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczonego na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz świadkom tych zdarzeń, Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych Probus, uruchomiła w Dzierżoniowie Lokalny Punkt Pomocy.

 

 

Świadczy on nieodpłatną pomoc w następujących formach:

  • udzielanie pomocy prawnej, w tym mediacje;
  • pomoc psychologiczną i psychiatryczną;
  • finansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych, zakupu lekarstw i wyrobów medycznych;
  • finansowanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach, przedszkolach, w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminy;
  • finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  • pokrywanie kosztów zakwaterowania, dopłat do czynszu i opłat za media;
  • pokrywanie kosztów żywności, zakupu odzieży, obuwia i środków czystości.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem ul. Rynek 25 w Dzierżoniowie, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-10:00,16:00-18:00
tel. 509 281 371

email: klodzko@pomoc-pokrzywdzonym.pl

Infolinia czynna cała dobę, tel: 508 962 007

 

 

Więcej informacji na stronie www.pomoc-pokrzywdzonym.pl

Wszystkie formy wsparcia będą prowadzone do 31 grudnia 2021 r., a pomoc udzielana jest osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, a także świadkom i osobom im najbliższym.