OPS Dzierżoniów

Jak chronić się przed agresją?

Wszyscy pracownicy socjalni dzierżoniowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przejdą szkolenie poświęcone zwiększeniu bezpieczeństwa pracowników pomocy społecznej. Szkolenie prowadzone jest przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w siedzibie Starostwa Powiatowego.

 

W programie szkolenia przewidziano m.in. trening umiejętności nawiązywania profesjonalnego kontaktu z osobami, które stwarzają sytuację zagrożenia, trening radzenia sobie z własnymi emocjami w traumatycznych sytuacjach, rozpoznawanie czynników ryzyka i sytuacji zagrożenia, informacje na temat działań/procedur Policji w przypadkach zgłaszanych przypadków agresji. Celem szkolenia jest wzrost poziomu bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania obowiązków służbowych przez pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Pierwsza część szkolenia odbyła się 10 września, 15 września odbędzie się kolejna.

 

Zawód pracownika socjalnego wiąże się z licznymi zagrożeniami i dużym obciążeniem psychicznym, ponieważ na co dzień pracuje się z ludźmi agresywnymi, z zaburzeniami czy nosicielami chorób zakaźnych, pracownik jest narażony na przemoc fizyczną i zarażenie różnymi chorobami. Niestety wizerunek pomocy społecznej i pracownika socjalnego kształtowany przez media, to obraz często mijający się z prawdą. Problem przemocy ze strony Klientów to rzeczywisty problem, któremu nie poświęcano dotąd należytej uwagi.

 

Pracownik socjalny nie wybiera sobie klientów. Nie utrzymuje kontaktów wyłącznie z ludźmi spokojnymi i zrównoważonymi emocjonalnie. Jest narażony na potencjalne ataki ? czasem w ośrodku pomocy społecznej, ale częściej na zewnątrz, gdy odwiedza klienta w jego miejscu zamieszkania, wkraczając w różne środowiska. Przemoc, w jej najróżniejszych odmianach, stała się ?normalnym? elementem codziennego życia. Nie jest nawet niczym wstydliwym. Przeciwnie ? w wielu przypadkach stanowi środek do osiągnięcia celu. Dla całkiem sporej grupy ludzi jest najszybszym i najskuteczniejszym sposobem radzenia sobie z przeciwnościami i problemami.

 

Praca socjalna ma za zadanie rozwiązywać problemy społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem jego najsłabszych, najgorzej radzących sobie członków. Kłopot w tym, że w miarę upływu lat i dziesięcioleci zakres kryzysów i trudności, z którymi ma poradzić sobie praca socjalna nie maleje, ale rośnie. Do stałych, znanych problemów, takich jak bezrobocie, bezdomność, niezaradne socjalnie rodziny - dochodzą nowe: zażywanie narkotyków, przemoc ze strony młodzieży, zagrożenie dzieci i młodzieży przez przemoc (również seksualną), niezbędność opieki socjalnej, a nie tylko medycznej nad chorymi, pojawiająca się coraz częściej również w Polsce kwestia uchodźców. Pracy jest coraz więcej i staje się ona coraz bardziej niebezpieczna. Dlatego też takie szkolenia z pewnością przyczynią się zarówno do poprawy poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników, jak i uwrażliwią lokalne środowisko na problemy współczesnej pracy socjalnej.