OPS Dzierżoniów

Grupa wsparcia dla kobiet w ramach programu "Aktywne wsparcie"

W ramach realizacji programu "Aktywne wsparcie" rozpoczęły się zajęcia w ramach Psychoedukacyjnej Grupy Wsparcia dla Kobiet z Doświadczeniem Przemocy i Współuzależnionych, prowadzonej  przez  psychologa Panią Joannę  Pawlak.

Oferta skierowana jest do wszystkich kobiet, które doświadczają lub doświadczały przemocy w przeszłości, które chcą zdobyć wiedzę o mechanizmach przemocy i swoich prawach, dowiedzieć się, jak chronić przed przemocą siebie i swoich bliskich, uzyskać wsparcie oraz poznać inne kobiety będące w podobnych sytuacjach.

Realizatorem działania  jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. Planowanych jest 20 spotkań grupy, w okresie 3 miesięcy. Grupa ma charakter zamknięty i będzie liczyć maksymalnie 15 osób. Uczestnictwo jest dobrowolne i bezpłatne.

Udział w grupie jest możliwy po odbyciu indywidualnej konsultacji z koordynatorem  projektu Panem Wojciechem Kubasik w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, ul. Szkolna 24.