OPS Dzierżoniów

"Dzień Musztardy"

W dniu 06.08.2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zorganizował piknik rodzinny „Dzień Musztardy”. Piknik został przygotowany przez Zespół ds. Asysty Rodzinnej oraz wolontariuszy w ramach projektu socjalnego. Celem pikniku była profilaktyka uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych. Projekt został podyktowany troską o dobro dzieci i młodzieży, którym chcemy pomóc ustrzec się przed uzależnieniami i wynikającymi z nich konsekwencjami.  Głównym założeniem programu była promocja zdrowego, aktywnego stylu życia wolnego od używek, integracja oraz dobra zabawa.

Piknik odbył się w Gnejsach we Włókach koło Dzierżoniowa. W projekcie wzięło udział 21 osób, dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Uczestnicy pikniku wzięli udział w grach i zabawach sportowych, w konkursie plastycznym (prace plastyczne były wykonana musztardą). Ponadto pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie przygotowali dla uczestników ognisko z kiełbaskami oraz słodki poczęstunek. Nie zabrakło również drobnych upominków dla dzieci i młodzieży.

Piknik został przygotowany zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym dotyczącymi dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia uczestników wypoczynku letniego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom pikniku za mile spędzony czas oraz wolontariuszom za nieocenioną pomoc w przygotowaniu „Dnia Musztardy”.