OPS Dzierżoniów

"Akcja zima"

Szanowni mieszkańcy Dzierżoniowa,

Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 05.10.2020 przy współpracy z Policją i Strażą Miejską rozpoczyna cykliczną „Akcję zima”. Wizytowane będą miejsca, gdzie przebywają osoby bezdomne.

 

 

W trosce o ich bezpieczeństwo, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym zwracamy się do Państwa z prośbą o czujność i wrażliwość na sytuację osób nieposiadających schronienia, samotnych i niezaradnych życiowo. Spadek temperatur, szczególnie w porze nocnej może spowodować wychłodzenie organizmu prowadzące w skrajnych przypadkach do śmierci. Na takie zagrożenie narażone są także osoby będące pod wpływem alkoholu i przebywające w miejscach nie nadających się do zamieszkania.

W trosce o bezpieczeństwo osób bezdomnych i niezaradnych życiowo prosimy o zgłaszanie wszystkich przypadków, w których zdaniem Państwa istnieje zagrożenie dla życia bądź zdrowia tych osób. Zapewniamy, że każdy sygnał zostanie wnikliwie rozeznany.

Pamiętajmy o tym, że każda reakcja i informacja przekazana natychmiast może pozwolić na udzielenie pomocy człowiekowi w potrzebie, a nawet uratować czyjeś życie.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

 

Zgłoszenia prosimy kierować:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie tel. 74/632-11-29

Straż Miejska tel. 74/645-08-88

Policja Tel. 997

Telefon alarmowy 112